Forestilling havde premiere som en del af Golden Days 2002, og blev mødt med en sjælden anerkendelse fra både publikum og anmeldere.
Præsenteredes igen i forbindelse med Golden Days 2004, nu også i en kortere version for gymnasiet.

Lys over Landet!
Er det det vi vil?
Eva og Bo Holten modtog 24. marts 2007 i Thisted J.P. Jacobsen Prisen for forestillingen
Lys over Landet - Er det et vi vil?
Prisen er blevet uddelt en gang tidligere, i 1994.


- en forestilling i ord, musik og billeder om J.P. Jacobsen, og de mange der lod sig inspirere af hans værker

Medvirkende:
Musica Ficta

Oplæsning: Ole Lemmeke / Kurt Ravn
Musikalsk ledelse og fortælling: Bo Holten
Klaver: Peter Pade Ramsøe Jacobsen
/ Thomas Rischel

Tilrettelæggelse og billeder:
Eva Sommestad Holten.

Anmeldelse PolitikenLæs mere om forestillingen neden til højre:

 

 


Oven: Detalje fra Jacobsens skriblerier på hans skriveunderlag

Støtte til projektet:
Golden Days-festivalen i samarbejde med Bikubenfonden
 

Lys over Landet! Er det det, vi vil?

Med denne lille men markante omskrivning af Jacobsens sidste digt fra 1884: "Lys over Landet! Det er det, vi vil", har vi ønsket at markere at denne forestilling ikke blot kommer til at beskæftige sig med Jacobsen som botaniker, Darwin-oversætter, digter, brevskriver og forfatter, men i lige så høj grad vil belyse de virkninger hans korte forfatterskab og pludselige verdensberømmelse afstedkom i decennierne efter hans død. Hvad 1880'erne anså for ny klarhed og videnskabelige akkuratesse i Jacobsens produktion blev af alle kunstarterne i fin de siécle-generationen 15 år senere læst som udtryk for en symbolistisk verdensopfattelse. Jacobsens næsten kliniske klarheds-søgen blev til nedsænkning i det dulgte, udforskning af det underbevidste og afdækning af menneskets manglende selvkontrol.
Gennem de mange tonesætninger af Jacobsens poesi, læsninger af hans vers, oversættelser og breve, samt fremvisning af billeder der responderer på tankegangen i hans univers, vil vi i denne teaterkoncert forsøge antydningsvis at komme rundt om Jacobsen og alt det han igangsatte. Iblandt de næsten hundrede komponister som har tonesat Jacobsen finder man Delius, Schönberg, Nielsen, Stenhammar, Zemlinsky og Alfvén. ·  Bo Holten

Musica Ficta /medvirkende sangere: 2002+2004

Malene Nordtorp / Else Torp / Hanne Bremholm, Marianne G. Nielsen, Rie Koch, Helen Rossil, Sune Hjerrild, Thomas Nørgård, Ole Jegindø Norup, Peter Fristrup/ Niels Thåstrup

 

Musica Ficta: www.ficta.dk